Hvad er frimureri egentlig for noget?

Frimureri er et af verdens ældste ikke-kirkelige broderskaber – et globalt samfund af mænd der beskæftiger sig med tilværelsens åndelige værdier og som forsøger at forbedre deres egen moralske adfærd.

Vi arbejder med os selv og vores brødre, så vi som gode mænd bliver endnu bedre – dette sker igennem en række rituelle oplevelser, hvor brødrene belæres efter frimureriets ældgamle former og forskrifter. Så vi bliver moralsk bygget op, mindre egoistiske og mere næstekærlige medmennesker.

Frimureri er ikke en religion eller en erstatning heraf – dog er det et krav for medlemskab af du tror på et højere væsens eksistens, altså din Guds eksistens. I modsætning til andre frimurer systemer hvor det kræves du er kristen døbt, så er der hos os tale om din egen Gud og din egen religion – så du efter din optagelse fortsat følger din egen tro. Netop fordi vi kan have forskellige trosretninger diskuterer vi ikke religion på vores møder.

Ligeledes diskuteres politik hellere ikke på vores møder og det står selvfølgelig ethvert medlem frit, at danne sin egen politiske mening og tilhørsforhold. Frimureri er i sin grundform fuldstændig upolitisk.

 

De tre grundsætninger

Vi har som frimurer tre store grundsætninger vi følger: Broderkærlighed, Hjælp og Sandhed.

Broderkærlighed udviser vi ved tolerance og respekt for andres meninger, ved at optræde med venlighed, sandhed og forståelse overfor vores medskabninger.

Hjælp udfører vi bl.a. ved indsamling til velgørenhed på vores møder, så vi kan hjælpe vores medmennesker – så næstekærlighed og yde omsorg ikke alene bliver for sine nærmeste med også for det omliggende samfund.

Sandhed kommer til udtryk ved, at en frimurer opstiller høje normer ved altid at stræbe efter sandheden i alle forhold – og selv sørger for at leve op til.

 

Hemmeligheder

Vores hemmeligheder drejer sig om de overleverede måder hvorpå vi kan give os til kende for hinanden, som frimurer og indholdet i vores ritualer, der udvikler vores medlemmer. Vi er ikke et hemmeligt selskab, da vores medlemmer har fuldkommen frihed til at vedgå og offentliggøre deres medlemskab.

Vores konstitutionsbog eller samling af regler og love er tilgængelig for offentligheden – der er intet hemmeligt vedrørende dets formål og grundsætninger.

 

Er du en fri mand & fyldt 21 år?

 

Så opfylder du ét af kravene for at blive medlem af vores loge, derudover forventer vi:

  • Du tror på et højere væsens eksistens

  • Du har et godt omdømme

  • Du kan se dig selv i vores tre store grundsætninger

  • Du kan afsætte tid til at deltage i vores møder

  • Du har økonomi til at betale kontingent

  • Din familie accepterer dit ønske om medlemskab

 

Økonomi

Der opkræves kvartalsvis kontingent fra vores medlemmer, derudover kræves det du anskaffer dig et kjolesæt med sort vest, hvide handsker og butterfly – samt betaling af optagelses gebyr.

Når vi mødes i logen, afsluttes en aften altid med fællesspisning hvor du selv betaler for mad og drikke.

 

Vil du vide mere?

Så udfyld denne formular og vores sekretær vil hurtigst muligt tage kontakt til dig.
(Vi behandler dine kontakt informationer fortroligt)